Servas International

Servas International är en NGO och paraplyorganisation för nationella Servasorganisationer/kontakter och fungerar som en länk mellan dessa. En Servasorganisation kan inte bildas i något land utan att Servas International har godkänt denna. En nybildad Servasorganisation kan erhålla ett visst ekonomiskt stöd, men målet är att alla länder ska vara ekonomiskt självbärande. För att säkra organisationens effektivitet globalt har Servas International ställt upp vissa regler och rutiner som måste följas av alla medlemsländer.

Vart tredje år hålls en internationell kongress till vilken delegater från alla medlemsorganisationer bjuds in. Vid denna kongress diskuteras bland annat regler och rutiner och en ny styrelse väljs. Man väljer också samordnare för olika regioner och redaktör för Servas International News. Den internationella kongressen omfattar alla nationella Servasorganisationer som har mer än 10 värdar, inklusive dagvärdar. Varje deltagande Servasorganisation ska antingen ha undertecknat grundreglerna från år 1972 eller ha ansökt och erhållit medlemskap vid en internationell kongress. Varje lands medlemsorganisation äger en röst vid omröstningar och förhandlingar.

Mer information finns på www.servas.org

Dela