Servas historia

Servas, som på esperanto betyder ”vi tjänar”, är en världsomspännande, ideell organisation som finns i cirka 125 länder. Syftet är att bidra till fred och hållbarhet i världen genom att skapa vänskap, förståelse och ömsesidig respekt för människor från olika länder.

Bakgrund

År 1949 startade Bob Luitweiler, en amerikansk vapenvägrare, och hans vänner på en folkhögskola i Danmark en rörelse som kallades Peacebuilders (Fredsbyggare). De var djupt engagerade i sin strävan för fred och social rättvisa och tillsammans med andra fredsrörelser skapade de ett nätverk. Detta lade grunden till att människor från olika kulturer och länder fick möjlighet att få kontakter med likasinnade människor över hela jorden som ville erbjuda sin gästfrihet. Tanken var att man på så sätt skulle få förståelse för andra sätt att leva genom att besöka varandras hem och träffas på ett tryggt sätt. Inom några få år hade rörelsen fått fäste i ett flertal länder. Listor över personer som var beredda att öppna sina dörrar för resenärer inom rörelsen började skickas runt och arbetsgrupper tillsattes.

Servasledare träffades regelbundet på internationella kongresser för att diskutera gemensamma frågor. År 1972 beslutades att ”Servas International” skulle bildas och registreras i Schweiz. Stadgar formulerades som föreskrev att man vid ordinarie internationell konferens skulle välja en styrelse bestående av internationella ledamöter och regionala samordnare. Förenta nationerna, FN, placerade Servas International på sin lista över icke-statliga organisationer, NGO:s år 1973.

Dela