Servas historia

Servas, som på esperanto betyder ”vi tjänar”, är en världsomspännande, ideell organisation som finns i cirka 125 länder. Syftet är att bidra till fred i världen genom att skapa vänskap, förståelse och ömsesidig respekt för varandra.

Bakgrund

År 1949 startade Bob Luitweiler, en amerikansk vapenvägrare, och hans vänner på en folkhögskola i Danmark en rörelse som kallades Peace Builders (Fredsbyggarna). De var djupt engagerade i sin strävan för fred och social rättvisa och tillsammans med andra fredsrörelser skapade de ett nätverk. De lade grunden till att människor från olika kulturer och länder fick möjlighet att få kontakt med likasinnade människor över hela jorden som ville erbjuda sin gästfrihet. Tanken var att man på så sätt skulle få förståelse för andras sätt att leva genom att besöka varandras hem och träffas på ett tryggt sätt. Listor över personer som var beredda att öppna sina dörrar för resenärer inom rörelsen började skickas runt och arbetsgrupper tillsattes.

Entusiaster träffades regelbundet på internationella möten för att diskutera gemensamma frågor. Stadgar formulerades som föreskrev att man vid en internationell konferens skulle välja en styrelse bestående av internationella ledamöter och regionala samordnare. Inom några få år fick rörelsen fäste i ett flertal länder och 1972 beslutades att Servas International skulle bildas och registreras i Schweiz. 1973 blev Servas International erkänt av FN som en ideell fredsorganisation och placerades på FNs lista över icke-statliga organisationer s.k. NGOs (Non-Governmental Organisations).

Mer information om Servas historia finns på servas.org/en/history

Dela