Medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften är 100 kr per person för såväl värdar som resenärer och ska betalas in senast under december månad. Nya medlemmar betalar sina medlemsavgifter när de blir medlemmar.

Resenärsavgifter

När du reser med Servas behöver du betala en personlig resenärsavgift. Du skriver själv ut ett introduktionsbrev, Letter of Introduction (LOI), från My Servas på Servas.org.

Detta LOI gäller i ett år från utfärdandet. Resenärsavgiften är 300 kr per person. Barn och ungdomar under 18 år som reser tillsammans med vuxna betalar inte någon resenärsavgift. Ungdomar under 18 år som reser utan sällskap av vuxen betalar samma summa som vuxna.

Inbetalning

När du betalar dina avgifter till Servas är det viktigt att du skriver ditt namn och tydligt anger vad din betalning avser (värd, resenär eller värd och resenär). Alla inbetalningar till Servas sker via Plusgiro: 94 61 90 – 6 eller Swish: 123 223 42 01.

Dela