Servas International

Servas International är en paraplyorganisation för nationella Servasorganisationer/kontakter och fungerar som en länk mellan dessa. En Servasorganisation kan inte bildas i något land utan att Servas International har godkänt denna. En nybildad Servasorganisation kan erhålla ett visst ekonomiskt stöd, men målet är att alla länder ska vara ekonomiskt självbärande. För att säkra organisationens effektivitet globalt har Servas International ställt upp vissa regler och rutiner som måste följas av alla medlemsländer.

Vart tredje år hålls en internationell kongress till vilken delegater från alla medlemsorganisationer bjuds in. Vid denna kongress diskuteras bland annat regler och rutiner och en ny styrelse väljs. Man väljer också samordnare för olika regioner och redaktör för Servas International News. Den internationella kongressen omfattar alla länder som har mer än 10 värdar. Det finns mer än 15000 värdar i över 100 länder. Varje deltagande medlemsland ska antingen ha undertecknat grundreglerna från år 1972 eller ansöka och erhålla medlemskap vid en internationell kongress. Varje medlemsland äger en röst vid omröstningar och förhandlingar.

Servas International News

SI news bulletin #1-2020

SI news bulletin #2-2020

SI news bulletin #3-2020

Mer information finns på www.servas.org

Dela