Vad är Servas?

Servas är en internationell fredsorganisation, som är baserad på grundstenarna förståelse, respekt och världsfred. Servas består av ett stort antal personer som är värdar och/eller resenärer. Det finns fler än 15000 värdar över hela världen som utan kostnad tar emot resenärer i sina hem.

Servas bygger i sin enkelhet på att värdar öppnar sina hem för resenären. Syftet är att under trevliga former öka förståelsen för människor och olika kulturer. Grundtanken är lika vacker som enkel och sammanfattas bra av Mahatma Gandhi:

”With every true friendship we build more firmly the foundations on which the peace of the whole world rests”

Servas grundades år 1949 och fortsätter att växa. Idag finns det medlemmar i över 135 länder. Varje land har en egen organisation där alla arbetar ideellt. För att strukturera och underlätta arbetet i de olika medlemsländerna finns det också en övergripande organisation, Servas International, se länk: www.servas.org.

Dela